I’m Ready

16. May – 30. May, 2013
Maria Wandel viser en ny serie malerier, som hun udstiller i sit hjem i Holckenhus over for Glyptoteket. Udstillingen er kurateret af Christina Wilson og er en pop-up udstilling. Udstillingen I’m ready er en tankestøm, der består af 12 sort-hvide malerier.
Location Holckenhus
Author Christina Wilson

Udstillingen I’m ready er blevet til som en stream of consciousness, hvor tanken bevæger sig fra sted, til situation, til stemning, – uden nogen forklaring på sammenhængen.
Der opstår uvilkårligt forbindelser mellem de enkelte værker i kompositioner og i motiver. Nye fortællinger skabes på kryds og tværs mellem værkerne, og de kan ses som en tidløs stemning, hvor det er beskuerens udfordring selv at danne sammenhænge. For at give udstillingen autenticitet er ophængningen holdt i den orden værkerne er blevet til. Hvis vi har lyst, kan vi altså følge Wandels maleproces og tankestrømme.
Maria Wandels ide er at billederne virker sammen. Som tankebrikker i et større puslespil. Erindringer, steder, ansigter, ting, situationer, ord.
– ”Jeg har altid været inspireret af litteratur. Skrivestilen, som har fået navnet stream of consciousness, har jeg her forsøgt at overføre til maleri. Eftersom stream of consciousness er et forsøg på at vise tankernes flow gennem ord og sprog, er der noget selvmodsigende, måske umuligt i mit projekt. Men mens jeg malede billederne, tænkte jeg, at det er den samme metode jeg bruger. Ligesom ord beskriver og frembringer stemninger, har billeder en tilsvarende funktion. For mig er maleriet en undersøgelse af følelsernes og tankernes udtryk og et forsøg på at fastholde noget af den søgen eller åbenhed, som vi møder tilværelsen med. At arbejde med maleri ser jeg som meget lig digterens arbejde. Ligesom digterens ord og sprog skaber en verden, der hjælper med at begribe og give tankerne form, skaber malerens strøg og motiver ligeledes billeder af alt det, man ikke kan sige. Med denne udstilling har jeg hele tiden forsøgt at udvikle en måde, et sprog, hvormed jeg kan spejle eller fastholde en flig af den måde, jeg selv begriber på.
Under arbejdet med I’m ready er der fremkommet et udtryk, som jeg umuligt havde kunnet forudsige. En bestemt tone i billederne, måske en stemning af noget uudtalt. De tanker som springer hid og did, og som ikke følger en bestemt logik eller nødvendigvis holder sig stramt til emnet, har jeg valgt at fremstille i et sort-hvidt univers. Malemåden varierer, så nogle af malerierne fremstår mere sarte og fine, mens andre har et mere rough og hurtigmalet udtryk. Som en beskrivelse af en erindring eller sansning ved siden af en konstaterende sætning, ved siden af et råb, ved siden af…”
Maria Wandels nye lejlighed i Holckenhus, som er et stort københavnsk borgerhus fra 1889 ligger over for Glyptoteket og har med sine tårnatelierer, huset cirka 70 malere. Kunstnere som Emil Nolde, ægteparret Agnes og Harald Slott-Møller, Bertha Wegmann, P.S. og Marie Krøyer har boet eller arbejdet i huset, og selve lejligheden, Wandel i dag bor i, har dannet ramme om flere af disse kunstneres liv i København. I dag bor og arbejder blandt andre Kaspar Bonnén, Carl Krull og Maria Wandel i Holckenhus. Pop-up udstillingen den 16. og 24. maj er Maria Wandels første udstilling i huset.

Christina Wilson, maj 2013